ВидОнлайн курс
Записани курсисти146
Влез в Профила

Какво ще научите след като завършите тази глава, вие ще можете да:

 1. Различавате органичната от неорганичната химия.
 2. Дискутирате относно различните форми на материята – елементите, химичните съединения и смесите.
 3. Обяснявате понятието pH и неговата скала.
 4. Описвате реакциите – окисляване и редуциране.
 5. Дефинирате характера на електричеството и двата типа електрически ток
 6. Обяснявате четирите типа електротерапия и приложението им
 7. Описвате електромагнитното излъчване и видимия спектър на светлината
 8. Описвате петте типа на лъчетерапия и предимствата им.

Тази глава ви дава необходимата информация за въвеждащо ниво в козметологията.

 • Пласиране на професионални продукти.
 • Използване на редица салонни продукти, докато обслужвате клиента.
 • Използване на правилните методи, за да осигурите здравето и благополучието на клиента.
 • Практикуване на основните услуги, отнасящи се до кожата.
Section 1Основи на химията
Лекция 1Химия
Лекция 2Материя
Лекция 3Чисти субстанции и физически смеси
Лекция 4Разтвори, субстанции и емулсии
Лекция 5Други физически микстури
Лекция 6Вода и PH
Лекция 7Електричество
Лекция 8Електротерапия
Лекция 9Светлотерапия
Лекция 10Речник и преговор

Leave a Reply