Център за професионално обучение - Дълголетие

Онлайн | Дистанционни | Комбинирани курсове и обучения

Дълголетие е учебен център, предлагащ дистанционната форма за обучение по специалностите „Козметика“, „Фризьорство“, “Маникюр, педикюр и ноктопластика“ и „Социален асистент“.

С дистанционното обучение реализираме съвременни форми за провеждане на професионално обучение, което осигурява добра симбиоза между високи стандарти и добри резултати, както и  максимално удобство на обучаваните.

Предоставяме качествено и достъпно за всички възрасти хора обучение, което осигурява успешен старт в кариерата и подпомага развитието на цялата индустрия.

Официален сайт

Академия за професионални обучения
Вижте повече

Този сайт academy.dalgoletiebg.com е изграден към основният сайт на Дълголетие, в който може да намерите подробна информация за всички предлагани курсове. https://dalgoletiebg.com

Курсове Цяла Професия

Втора степен на професионална квалификация

Модулни обучения

Завършващи с държавна диплома Удостоверение за професионално обучение

Oрганизация и условия на обученията

Всеки един курс се състои от две части ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА.

Обучението се базира изцяло върху съвременно учебно съдържание – темите се актуализират непрекъснато, представяйки най-новите тенденции в бранша. Високи изисквания за обучители – всички преподаватели към Учебния център са работещи в практиката професионалисти със стаж;

Разработената методика за дистанционна форма на обучение позволява самостоятелна работа в част ТЕОРИЯ за всеки обучаван, възможност за самоподготовка по всяко време, като обучаваният сам определя кога и колко време за обучение да отдели. Необходими са само компютър и достъп до интернет.

 Всички учебните материали (учебни теми, лекции и теоретичен материал) са на електронен носител и се предават в УЕБ платформата на сайта на центъра, за която курсистите получават парола за достъп след записване в курса.

Организация на съдъжанието и темите във всеки курс

Всеки един от курсовете в този сайт е организиран в 4 раздела:

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка

85%

Професионална реализация на нашите курсисти

Ценим свободното времето на нашите курсисти и им даваме възможност да се обучават в удобно за тях време!

Академия за професионални обучения Дълголетие разполага с модерна платформа за дистанционно електронно обучение, благодарение на която нашите курсисти имат възможността да се обучават дистанционно в желаното от тях време.

Чрез своя уникален метод за дистанционно обучение – ние даваме шанс на всеки по всяко време да се присъедини към общност на вдъхновени и успешни професионалисти!

Предимства на курса?

✅ Гъвкавост – курсистите се обучават където и когато решат, без да изоставят своята работа, семейство или хоби, а сега и спазвайки органичителните мерки
✅ Всичко на едно място – курсистите получават всички необходими актуализирани материали, които са им необходими за обучението.
✅ Подкрепа – С помоща на виртуална обучителна стая ще имате възможност за личен контакт с нашите преподаватели, както и да задавате въпросите си към тях. Всеки един член от нашия екип е в готовност да съдейства за намиране на решения на всеки проблем, възникнал по време на вашето обучение.
✅ Високо ниво на обучение – дистанционното обучение не отстъпва на присъственото, защото се обучавате онлайн по теория и присъствено по практика.
✅Държавна диплома от МОН – Удостоверение за професионална квалификация – част от втора степен.