Подготовка за изпит

Подготовка за изпит

Допълнителна информация за дистанционното обучение, държавния изпит и тестовете, свързани с курса. Въпроси за писмена разработка и указания за провеждане на държавен изпит.