ПреподавателДълголетие
ВидОнлайн курс
Записани курсисти4
Влез в Профила
Плазма пен курс Славка Орманова
Section 1Обучение Плазма пен
Лекция 1Какво включва?
Лекция 2Програма
Лекция 3Какво включва практиката?
Section 2Плазма пен - теоретично обучение
Лекция 4Плазма пен - учебник
Лекция 5Устройства
Лекция 6Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 7Биология и анатомия
Лекция 8Хигиена и безопасност при работа
Section 3Видео обучения
Лекция 9Видео 1
Лекция 10Видео 2
Лекция 11Видео 3

Leave a Reply