Тест Предприемачество | Обща професионална подготовка

28 фев. 2022

Тест Предприемачество | Обща професионална подготовка

Welcome to your Тест № 3 Предприемачество | Обща професионална подготовка

Предприемачеството е дейност свързана с имуществото и стопанския риск ,носочена към търсене на начини за по-добро използване на ресурсите с цел увеличаване на дохода и собствеността .

За да бъде едно предприятие предприемаческо не е нужно да, създава нещо ново и различно от досега съществуващото.

Кое е характерно за предприемаческия процес:

Кои от следните качества не са характерни за предприемача:

Какви цели трябва да си поставя предприемача:

Факторите за успеха на бизнес идея се отнасят на:

Кое не е характерно за бизнес идеята?

Leave a Reply