Тест Организация на работния процес | Социален асистент

14 мар. 2022

Тест Организация на работния процес | Социален асистент

Welcome to your Тест Организация на работния процес | Социален асистент

Дайте определение за социален асистент:

Кои от посочените дейности са осъществявани от социалния асистент?

Кои са териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в общините, които най-общо провеждат държавната политика в областта на социалното подпомагане?

Как се нарича процеса на определяне и описание (документиране) на съдържанието на трудовите задачи и задължения, които я характеризират, както и на техните взаимовръзки в предприятието?

Кое е характерно за „Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността“,

Add description here!

Leave a Reply