ВидОнлайн курс
Записани курсисти740
(1 рейтинг)
Влез в Профила
Section 1трудово-правно законодателство
Лекция 1Трудово право – възникване и същност
Лекция 2Трудово законодателство. Страни в трудовото право.
Лекция 3Възникване и преминаване на трудово правоотношение.
Лекция 4Трудови права и трудови задължения. Дисциплинарна отговорност.
Лекция 5Прекратяване на трудово правоотношение.
Лекция 6Закрила на труда на някои категории работници и служители: непълнолетни, жени и трудоустроени.
Лекция 7Трудоустрояване.
Лекция 8Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука по действащото в страната законодателство.