ПреподавателДълголетие
ВидОнлайн курс
Влез в Профила
Section 1Теми за изпит по теория
Лекция 1СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Лекция 2Изпитна тема № 1: Социални услуги, предоставяни в общността
Лекция 3Изпитна тема № 2: Професионална роля и основни задължения на социалния асистент
Лекция 4Изпитна тема № 3: Осигуряване на качество на социалните услуги за възрастни
Лекция 5Изпитна тема № 4: Професионална етика в социалната работа с потребителите на социални услуги
Лекция 6Изпитна тема № 5: Предоставяне на услугата „Социален асистент” в дома на възрастните потребители
Лекция 7Изпитна тема № 6: Работа в мрежа при предоставяне на услугата „Социален асистент” за възрастни
Лекция 8Изпитна тема № 7: Взаимодействие на социалния асистент с близките на потребителите
Лекция 9Изпитна тема № 8: Потребности и права на възрастните хора от уязвими групи
Лекция 10Изпитна тема № 9: Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя
Лекция 11Изпитна тема № 10: Подкрепа при риск за здравето на потребителите
Лекция 12Изпитна тема № 11: Модели за работа и подкрепа при неблагоприятни отношения в семейството и в общността
Лекция 13Изпитна тема № 12: Дейности на социалния асистент в подкрепа на потребителите
Лекция 14Изпитна тема № 13: Промени през старостта
Лекция 15Изпитна тема № 14: Специфика на грижите за тежко болни потребители
Лекция 16Изпитна тема № 15: Основни насоки за работа с възрастни хора с психични разстройства
Лекция 17Изпитна тема № 16: Основни насоки за работа с възрастни хора с костно-ставни проблеми
Лекция 18Изпитна тема № 17: Ефективното общуване в професионална среда
Лекция 19Изпитна тема № 18: Специфични умения на социалния асистент за справяне с конфликтни ситуации

Leave a Reply