ПреподавателДълголетие
ВидОнлайн курс
Влез в Профила
Section 1Теми за изпита по практика
Лекция 1СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Лекция 2КАЗУС 1 - ГРИЖИ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 3КАЗУС 2 - НОРМАТИВНА РАМКА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Лекция 4КАЗУС 3 - ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Лекция 5КАЗУС 4 - МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ
Лекция 6КАЗУС 5 - РОЛЕВИ МОДЕЛИ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО
Лекция 7КАЗУС 6 – ПАТОЛОГИЧНА РЕАКЦИЯ НА ЗАГУБА
Лекция 8КАЗУС 7 – УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
Лекция 9КАЗУС 8 – ГРИЖИ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 10КАЗУС 9 - СПЕЦИФИКА НА ГРИЖИТЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 11КАЗУС 10 - ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ

Leave a Reply