ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
Section 1Спазване на професионалната етика и съхранява емоционалното състояние на социалния асистент
Лекция 1Етичните принципи в работата на социалния асистент
Лекция 2Професионални ценности и етичните норми в социалната работа с деца и възрастни
Лекция 3Професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
Лекция 4Стереотипни модели на поведение на ползващите социална подкрепа
Лекция 5Професионален стрес
Лекция 6Консултиране на работата на социалния асистент
Section 2 Надграждане на професионалните компетентности и развиване на личностните качества на социалния асистент
Лекция 7Възможности за професионално развитие
Лекция 8Значение на работата в екип
Лекция 9Основни фактори за ефективна работа в екип
Лекция 10Специфични начини на поведение в екипа
Лекция 11Същност на конфликтите и подходи за разрешаване