ВидОнлайн курс
Записани курсисти311
(1 рейтинг)
Влез в Профила
изпит социален асистент

Въпроси за писмена разработка и указания за провеждане на държавен изпит

Section 1Какво трябва да знаем за провеждането на Държавния изпит
Лекция 1Дати за Държавен изпит
Лекция 2Кога мога да се явя на Държавния изпит
Лекция 3Къде се провеждат държавните изпити?
Лекция 4Какво представлява изпита по теория?
Лекция 5Какво представлява изпита по практика?
Лекция 6Какво става ако не положа успешно изпита си?
Лекция 7Нужно ли е да нося нещо на изпита ми?
Section 2Насоки за решаване на тестове по Маникюр до 15.08.2023
Лекция 8Указания за решаване на тестовете
Лекция 9Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 10Тест 2 Икономика
Лекция 11Тест 3 Предприемачество
Лекция 12Тест 4 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 13Тест 5 Организация на труда
Лекция 14Тест 6 Бизнес комуникация
Лекция 15Тест 7 Чужд език по професията – английски език
Лекция 16Тест 8 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 17Тест 9 Трудово-правно законодателство
Лекция 18Тест 10 Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
Лекция 19Тест 11 Маникюр
Лекция 20Тест 12 Педикюр
Лекция 21Тест 13 Ноктопластика и поддръжка на ноктопластика
Лекция 22Тест 14 Цветознание и декорации
Лекция 23Тест 15 Работа с клиенти
Section 3Насоки за решаване на тестове по Маникюр след 15.08.2023
Лекция 24Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 25Тест 2 Икономика
Лекция 26Тест 3 Предприемачество
Лекция 27Тест 4 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 28Практическо упражнение 5 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 29Тест 6 Организация на труда
Лекция 30Практическо упражнение 7 Организация на труда
Лекция 31Тест 8 Комуникация и чужд език
Лекция 32Практическо упражнние 9 Комуникация и чужд език
Лекция 33Тест 10 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 34Практическо упражнение 11 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 35Тест 12 Трудово-правно законодателство
Лекция 36Практическо упражнение 13 Трудово-правно законодателство
Лекция 37Тест 14 Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
Лекция 38Тест 15 Маникюр
Лекция 39Тест 16 Педикюр
Лекция 40Тест 17 Ноктопластика и поддръжка на ноктопластика
Лекция 41Тест 18 Цветознание и декорации
Лекция 42Тест 19 Работа с клиенти

Leave a Reply