ВидОнлайн курс
Записани курсисти2
Влез в Профила
курс социален асистент
Section 1Хигиена като наука
Лекция 1Увод
Лекция 2Цел, предмет, предмет и начин на хигиена
Лекция 3Хигиена като фундаментална наука
Лекция 4Закони за хигиена
Лекция 5Диференциране на хигиената като учебна дисциплина
Лекция 6История на хигиената
Лекция 7Хигиенна диагностика на настоящия етап
Section 2Хигиена на ръцете
Лекция 8Увод
Лекция 92.1. Защо е необходима хигиената на ръцете?
Лекция 102.2. Какво включва хигиената на ръцете?
Лекция 112.3. Кои са индикациите за хигиена на ръцете?
Лекция 122.4. Как и с какви средства се извършва хигиена на ръцете?
Лекция 132.5. Как да оценим до колко се спазва хигиената на ръцете?
Section 33. Биоциди за хигиенни цели
Лекция 143.1. Биоциди – Дефиниране
Лекция 153.2. Биоциди за хигиена на човека – европейски стандарти за изпитване
Лекция 163.3. Разрешените у нас биоциди за хигиена на човека