ВидОнлайн курс
Записани курсисти2
Влез в Профила
курс социален асистент

Целта на медицината е възстановяването, запазването и укрепването на човешкото здраве. Тази цел се постига чрез два метода: първият е лечението на човешка болест, вторият е предотвратяване на болести и преждевременно износване на тялото, т.е. превенцията. Съответно са формирани две направления в медицината: медицинска и профилактична.

Предтеча на медицинското направление е терапия, профилактично – хигиена. Думата „хигиена“ идва от името на древногръцката богиня на здравето, Хигиена – дъщерята на бога на изцелението Ескулапий. Хигиената е науката за здравето на човека.

В допълнение към термина „хигиена“, което означава „в цъфтежа на здравето“, съществува и терминът „санитария“ (Sanitas, производен от латинската дума здраве, което означава практическата част от хигиената). Понастоящем терапията и хигиената са разделени на редица медицински (терапевтични) и превантивни (хигиенни) научни дисциплини и области на практическа дейност, обединени от обща цел, но с различни методи за нейното постигане.

По този начин съвременната хигиена е цяло направление в медицината. Тя включва редица превантивни научни дисциплини и области на практическата дейност на лекарите. Както всяка медицина, хигиената опира до теоретичните основи на философията, точните (физика, химия, математика) и общите биологични (обща биология, нормална и патологична физиология) на науките.

Section 1Хигиена като наука
Лекция 1Увод
Лекция 2Цел, предмет, предмет и начин на хигиена
Лекция 3Хигиена като фундаментална наука
Лекция 4Закони за хигиена
Лекция 5Диференциране на хигиената като учебна дисциплина
Лекция 6История на хигиената
Лекция 7Хигиенна диагностика на настоящия етап
Section 2Хигиена на ръцете
Лекция 8Увод
Лекция 92.1. Защо е необходима хигиената на ръцете?
Лекция 102.2. Какво включва хигиената на ръцете?
Лекция 112.3. Кои са индикациите за хигиена на ръцете?
Лекция 122.4. Как и с какви средства се извършва хигиена на ръцете?
Лекция 132.5. Как да оценим до колко се спазва хигиената на ръцете?
Section 33. Биоциди за хигиенни цели
Лекция 143.1. Биоциди – Дефиниране
Лекция 153.2. Биоциди за хигиена на човека – европейски стандарти за изпитване
Лекция 163.3. Разрешените у нас биоциди за хигиена на човека