ВидОнлайн курс
Записани курсисти2
Влез в Профила
анатомия и физиология

След като завършите тази глава, вие ще можете да:

  1. Описвате важността да се познава човешката анатомия и физиология във връзка с практикуването на козметологичната професия.
  2. Описвате клетките, тяхната структура и размножаване.
  3. Описвате дефиниция за „тъкан“ и да идентифицирате видовете тъкани в тялото.
  4. Посочвате 10-те основни системи в Човешкото тяло и да обяснявате основните им функции.
Section 1Анатомия и физиология
Лекция 1Клетки, тъкани, органи
Лекция 2Костна система
Лекция 3Мускулна система
Лекция 4Нервна система
Лекция 5Циркулаторна система
Лекция 6Ендокринна, храносмилателна, екскреторна, респираторна и покривна система
Лекция 7Речник и преговор