ВидОнлайн курс
Записани курсисти82
(1 рейтинг)
Влез в Профила
обучение за преподаватели в ЦПО

Обучение за обучаващи – преподаватели в център за професионално обучение към Академия за професионални обучения ЕООД

На първо място благодарим на всеки наш преподавател за партньорството и доверието, което имате към нас в дейността на съвместно провеждане на курсове за професионална квалификация.

Настоящото обучение е формирано като наръчник с раздели и теми, обхващащи най-важната информация, която трябва всеки един преподавател към Дълголетие трябва да знае, спазва и да се съобразява стриктно в процеса на работа с курсистите.

Информацията е основана изцяло от практиката и изключително полезна и важна за всеки един преподавател.

 

Section 1Реклама
Лекция 1Въведение
Лекция 2Какво е нужно от всеки преподавател да предостави за рекламата?
Лекция 3Каква е нашата дейност, свързана с рекламата?
Лекция 4В какъв срок?
Лекция 5Изисквания към преподавателите, относно рекламата свързана с Дълголетие.
Лекция 6Изискване към уебсайта на преподавателя.
Section 2Важни понятия
Section 3Организация на Курс
Лекция 8Защо курсът за втора степен на професионална квалификация е 4 месеца?
Лекция 9Указания за решаване на тестове
Лекция 10Присъствена форма
Лекция 11Продължителност на курса
Section 4Приключване на курс
Section 5Държавен изпит
Лекция 13Условия за явяване на Държавен изпит
Лекция 14Къде могат да се провеждат държавните изпити
Лекция 15Какво представлява изпита по теория
Лекция 16Какво представлява изпита по практика
Лекция 17Какво става ако курсист не положи изпита си успешно
Лекция 18Нужно ли е да носи нещо на изпита
Лекция 19Дати за държавен изпит
Лекция 20Как се провежда изпит
Лекция 21Тестове по предмети
Лекция 22Списък на лицата, които ще се явяват
Лекция 23Доказателство за проведен изпит
Section 6Как стават промени в договор или пускане на промоции
Section 7Издавани дипломи от Дълголетие
Лекция 25Видове издавани дипломи
Лекция 26Как се получава диплома
Лекция 27Свидетеслтво
Лекция 28Удостоверение
Лекция 29Свидетелство за валидиране
Лекция 30Удостоверение за валидиране
Лекция 31Фирмен сертификат
Лекция 32Европас
Лекция 33Връчване на диплома
Section 8Предлагани допълнителни услуги от Дълголетие
Лекция 34Европас приложение
Лекция 35Ваучер за подарък
Лекция 36Безплатно настаняване във Варна
Лекция 37Публикуване на обяви за работа
Section 9Валидиране
Лекция 38Какво е валидиране?
Лекция 39Цена на курса
Section 10Плащания
Лекция 40Срокове за плащания
Лекция 41плащане на капаро
Лекция 42плащане на вноски
Лекция 43изисквания за фактурите
Section 11Как става записване на курсист
Лекция 44Стъпки за записване
Лекция 45среща с курсист
Лекция 46Условия на които трябва да отговаря курсист
Лекция 47записване на курсист със сертификат
Section 12Квестор
Section 13Стартови пакети
Section 14Правила за оперативна работа
Лекция 50Счетоводни документи
Лекция 51Срокове
Лекция 52Провеждане на изпити
Лекция 53Други
Лекция 54Правила за работа в партньорската дейност
Section 15какво трябва да има в салона при проверки?
Лекция 55от НАП
Лекция 56от РЗИ за помещението
Лекция 57от РЗИ за дейността
Лекция 58от КЗП
Лекция 59от БАБХ
Лекция 60от ИТ
Section 16финален тест