ПреподавателДълголетие
ВидОнлайн курс
Записани курсисти131
Влез в Профила
изпит социален асистент
  1. Учебна програма
  2. График на курса
  3. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
  4. Възможности за продължаване на професионалното обучение
  5. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
  6. Европас приложение към диплома
Section 1
Лекция 1Какво включва курса?
Лекция 2Каква е продължителността на курса?
Лекция 3Какво ще мога да правя след курса?
Лекция 4Как мога да надградя обучението си?
Лекция 5Какво мога да работя след курса?
Лекция 6Какво е Европас приложениението?

Leave a Reply