Тестове за Направление Фризьорски и козметични услуги

Тест ЗБУТ

Тест обща професионална подготовка

Обща професионална подготовка

Тест Икономика

Тест обща професионална подготовка

Обща професионална подготовка

Тест Предприемачество

Тест обща професионална подготовка

Обща професионална подготовка

Тест информационни и комуникационни технологии

Тест Тест обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

 

Тест по Организация на труда

Тест обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Тест Професионална етика и професионално развитие

Тест обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Тест Комуникация на чужд език

Тест обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка