Тестове за Социален асистент

Тест № 1 ЗБУТ

курс социален асистент

курс социален асистент

Тест № 2 Икономика

курс социален асистент

курс социален асистент

Тест № 3 Предприемачество

курс социален асистент

курс социален асистент

Тест № 4 информационни и комуникационни технологии

курс социален асистент

курс социален асистент

 

Тест по Организация на труда

курс социален асистент

курс социален асистент

Тест Професионална етика и професионално развитие

курс социален асистент

курс социален асистент

Тест Комуникация на чужд език

курс социален асистент

курс социален асистент