Модул „Цялостен курс по базов и надграждащ масаж“ – преподавател Кристин Калоянова

Професия "Козметик", специалност "Козметика", модул "Цялостен курс по базов и надграждащ масаж"

преподавател Критин Калоянова

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота