Модул „Масаж“ – преподавател Ивелина Папазова

Професия "Козметик", специалност "Козметика", модул "Разширен базов курс по масаж"

преподавател Ивелина Папазова

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота