Category

Обща професионална подготовка

Предприемачество

Comments0
● Знае същността на предприемачеството ● Познава видовете предприемачески умения ● Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона ●...
Read More

Икономика и бизнес

Comments0
Познава общата теория на пазарната икономика Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор Знае ролята на държавата в пазарната икономика...
Read More