ВидОнлайн курс
Влез в Профила
тест социален асистент
Section 1Интегрирана социална и здравна подкрепа на потребителя
Section 2Базови здравни грижи в дома на потребителя
Section 3Правна рамка и стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни, социална защита
Section 4Основи на приложната хигиена
Section 5Специални здравни грижите за възрастните, инвалидите и хронично болните
Section 6Основи на приложната наука за хранене и диетология
Section 7Основи на ергономията и мобилизацията
Section 8Водене на домакинството, опазване на околната среда, защита и предотвратяване на злополуки
Section 9Основи на социалната психология, психология на развитието и геронтология
Section 10Основи на социалната сигурност
Section 11Общи познания за структурата и функциите на човешкия организъм
Section 12Въведение във фармакологията