ВидОнлайн курс
Влез в Профила
тест социален асистент
Section 1Организация на работния процес, планиране и документация
Section 2Бизнес комуникация
Section 3Чужд език по професията – немски език
Section 4Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Section 5Трудово-правно законодателство
Section 6Основи на частното и публичното право
Section 7Подкрепа и придружаване на потребителя
Section 8Професионална комуникация и общуване, овладяване на конфликти
Section 9Професионална етика и професионално развитие