ПреподавателMitko Slavov
ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
Section 1Изграждане на отношения на доверие с потребителя
Лекция 1Основни правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
Лекция 2Необходими техники и подходи за създаване на отношения на доверие с потребителя
Лекция 3Основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа
Лекция 4Умения за активно слушане
Лекция 5Често срещани грешки в общуването
Лекция 6Умения за разрешаване на конфликти
Section 2 Осъществяване на комуникация с потребителя и неговите близки
Лекция 7Същност на общуването
Лекция 8Етапи в процеса на общуване
Лекция 9Умения за водене на разговор
Лекция 10Различни техники и методи в общуването
Лекция 11Специфика на невербалната комуникация в работата на социалните асистенти