ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила

● Знае основните правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
● Познава необходимите техники и подходи за създаване на отношения на доверие с потребителя
● Познава основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа
● Отчита личностните особености на потребителя
● Проявява емпатия в отношенията с потребителя
● Оказва емоционална подкрепа на потребителя
● Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност
● Познава и описва етапите в процеса на общуване
● Познава и описва различни техники и методи в общуването
● Комуникира и поддържа професионални отношения с потребителя и близките му
● Отчита индивидуалните характеристики на потребителя в общуването си с него
● Разпознава етапите в процеса на общуване
● Използва различни техники и методи в общуването си с потребителя и неговите близки (активно слушане, задаване на открити и затворени въпроси, вербални и невербални техники за поддържане на разговор, отразяване на чувства, обратна връзка и др.)

5. Професионална комуникация и общуване
5.1. Изграждане на отношения на доверие с потребителя
5.1.1. Основни правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
5.1.2. Необходими техники и подходи за създаване на отношения на доверие с потребителя
5.1.3. Основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа
5.2. Осъществяване на комуникация с потребителя и неговите близки
5.2.1. Етапи в процеса на общуване
5.2.2. Различни техники и методи в общуването

Section 1Изграждане на отношения на доверие с потребителя
Лекция 1Основни правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
Лекция 2Необходими техники и подходи за създаване на отношения на доверие с потребителя
Лекция 3Основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа
Лекция 4Умения за активно слушане
Лекция 5Често срещани грешки в общуването
Лекция 6Умения за разрешаване на конфликти
Section 2 Осъществяване на комуникация с потребителя и неговите близки
Лекция 7Същност на общуването
Лекция 8Етапи в процеса на общуване
Лекция 9Умения за водене на разговор
Лекция 10Различни техники и методи в общуването
Лекция 11Специфика на невербалната комуникация в работата на социалните асистенти