ВидОнлайн курс
Записани курсисти740
(1 рейтинг)
Влез в Профила
Предприемачество
Section 1Предприемачество
Лекция 1Увод в теорията на предприемачеството. Същност на предприемачеството.
Лекция 2 Предприемаческа дейност и предприемачески процес.
Лекция 3ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Лекция 4Видове предприемачески умения. Предприемачески стратегии.
Лекция 5 Характеристики на предприемаческото поведение. Видове предприемаческо поведение. Основни типове предприемачи
Лекция 6Фактори на обкръжаващата пазарна среда.
Лекция 7Основни елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план.
Section 2РЕШЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС . ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ
Лекция 8ПРИЛОЖЕНИЕ: Как от идея до собствен бизнес?
Лекция 9Имате бизнес идея - Какво по нататък ?