ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила

Б. Избираеми учебни часове
1. Предоставяне на здравни грижи на потребители на социални услуги от резидентен
1.1 Видове услуги от резидентен тип
1.2 Обществени нагласи към болестта и здравето
1.3 Емоционални преживявания на хората с увреждания
1.4 Роля и място на хосписите в обгрижването на възрастни в зависимо състояние
1.5 Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания
1.6 Актуално състояние и ключови предизвикателство пред системата от услуги за възрасти хора и хора с увреждания

Section 1Предоставяне на здравни грижи на потребители на социални услуги в общността
Лекция 1видове услуги от резидентен тип
Лекция 2Обществени нагласи към болестта и здравето
Лекция 3Емоционални преживявания на хората с увреждания
Лекция 4Роля и място на хосписите в обгрижването на възрастни в зависимо състояние
Лекция 5Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания
Лекция 6Актуално състояние и ключови предизвикателство пред системата от услуги за възрасти хора и хора с увреждания