ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
Section 1Предоставяне на здравни грижи на потребители на социални услуги в общността
Лекция 1видове услуги от резидентен тип
Лекция 2Обществени нагласи към болестта и здравето
Лекция 3Емоционални преживявания на хората с увреждания
Лекция 4Роля и място на хосписите в обгрижването на възрастни в зависимо състояние
Лекция 5Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания
Лекция 6Актуално състояние и ключови предизвикателство пред системата от услуги за възрасти хора и хора с увреждания