ВидОнлайн курс
Записани курсисти8
Влез в Профила
курс социален асистент

Б. Избираеми учебни часове
1. Предоставяне на здравни грижи на потребители на социални услуги в общността
1.1 Видове социални услуги в общността
1.2 Обществени нагласи към болестта и здравето
1.3 Емоционални преживявания на хората с увреждания
1.4 Роля на социалните услуги в общността
1.5 Актуално състояние и ключови предизвикателство пред системата от услуги за възрасти хора и хора с увреждания

Section 1СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ
Лекция 1видове социални услуги в общността
Лекция 2Обществени нагласи към болестта и здравето
Лекция 3Емоционални преживявания на хората с увреждания
Лекция 4роля на социалните услуги в общността
Лекция 5Актуално състояние и ключови предизвикателство пред системата от услуги за възрасти хора и хора с увреждания