ВидОнлайн курс
Записани курсисти8
Влез в Профила
курс социален асистент
Section 1СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ
Лекция 1видове социални услуги в общността
Лекция 2Обществени нагласи към болестта и здравето
Лекция 3Емоционални преживявания на хората с увреждания
Лекция 4роля на социалните услуги в общността
Лекция 5Актуално състояние и ключови предизвикателство пред системата от услуги за възрасти хора и хора с увреждания