ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
курс социален асистент
Section 1Правна рамка за предоставяне на социални услуги за възрастни
Лекция 1Основни нормативни документи в областта на социалното законодателство, свързани с професията
Лекция 2Форми на социално подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво. Специфика на социалните услуги и включените в тях дейности
Лекция 3Нормативна рамка на социалните услуги
Лекция 4Права и задължения на социалния асистент
Лекция 5Права на потребителите на социални услуги
Section 2Критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни
Лекция 6Център за социална рехабилитация и интеграция
Лекция 7Хоспис
Лекция 8Социален асистент
Лекция 9личен асистент
Лекция 10домашен помощник
Лекция 11болногледач