ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила
курс социален асистент

3. Правна рамка и стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни
3.1. Правна рамка за предоставяне на социални услуги за възрастни
3.1.1. Основни нормативни документи в областта на социалното законодателство, свързани с професията
3.1.2. Форми на социално подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво
3.1.3. Същност и специфика на социалните услуги и включените в тях дейности
3.2. Критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни
3.2.1. Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни
3.2.2. Хоспис
3.2.3. Социален асистент
3.2.4. Личен асистент
3.2.5. Домашен помощник
3.2.6. Болногледач

Section 1Правна рамка за предоставяне на социални услуги за възрастни
Лекция 1Основни нормативни документи в областта на социалното законодателство, свързани с професията
Лекция 2Форми на социално подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво. Специфика на социалните услуги и включените в тях дейности
Лекция 3Нормативна рамка на социалните услуги
Лекция 4Права и задължения на социалния асистент
Лекция 5Права на потребителите на социални услуги
Section 2Критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни
Лекция 6Център за социална рехабилитация и интеграция
Лекция 7Хоспис
Лекция 8Социален асистент
Лекция 9личен асистент
Лекция 10домашен помощник
Лекция 11болногледач