ПреподавателMitko Slavov
ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
Section 1Поддържане на здравословното състояние на потребителя
Лекция 1Ролята и функции на социалния асистент при взаимодействието между институции, семейство и потребител по отношение осигуряване на възможности за поддържане на здравословното състояние на потребителя
Лекция 2Специфика на различните социално значими заболявания
Лекция 3Специфика на различните видове увреждания
Section 2Подкрепа в битови рискови ситуации
Лекция 4Основни рискове за групите потребители в тяхното ежедневие
Лекция 5Форми на насилие
Лекция 6Цикъл на насилие
Лекция 7Действия на социалния асистент в случай на упражнено насилие върху потребителя
Лекция 8Действия на социалния асистент в случай на упражнено насилие върху него
Лекция 9Ролеви модели, свързани с насилието
Section 3Подкрепа в битови кризисни ситуации
Лекция 10Особености на преживяванията по време на битова криза
Лекция 11Реакции при възникване на събитие, свързано с тежко заболяване, скръб, загуба и др.
Лекция 12Реакция на загуба