ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
изпит социален асистент
Section 1Казуси
Лекция 1КАЗУС 1 - ПОТРЕБНОСТИ И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Лекция 2КАЗУС 2 - НОРМАТИВНА РАМКА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Лекция 3КАЗУС 3 - ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Лекция 4КАЗУС 4 - МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ
Лекция 5КАЗУС 5 - РОЛЕВИ МОДЕЛИ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО
Лекция 6КАЗУС 6 – ПАТОЛОГИЧНА РЕАКЦИЯ НА ЗАГУБА
Лекция 7КАЗУС 7 – УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
Лекция 8КАЗУС 8 – ГРИЖИ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 9КАЗУС 9 - СПЕЦИФИКА НА ГРИЖИТЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 10КАЗУС 10 - ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ