ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
изпит социален асистент
Section 1Казуси
Лекция 1КАЗУС 1 - ПОТРЕБНОСТИ И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Лекция 2КАЗУС 2 - НОРМАТИВНА РАМКА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Лекция 3КАЗУС 3 - ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Лекция 4КАЗУС 4 - МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ
Лекция 5КАЗУС 5 - РОЛЕВИ МОДЕЛИ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО
Лекция 6КАЗУС 6 – ПАТОЛОГИЧНА РЕАКЦИЯ НА ЗАГУБА
Лекция 7КАЗУС 7 – УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
Лекция 8КАЗУС 8 – ГРИЖИ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 9КАЗУС 9 - СПЕЦИФИКА НА ГРИЖИТЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Лекция 10КАЗУС 10 - ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ
Section 2Какво трябва да знаем за провеждането на Държавния изпит
Лекция 11Дати за Държавен изпит
Лекция 12Кога мога да се явя на Държавния изпит
Лекция 13Къде се провеждат държавните изпити?
Лекция 14Какво представлява изпита по теория?
Лекция 15Какво представлява изпита по практика?
Лекция 16Какво става ако не положа успешно изпита си?
Лекция 17Нужно ли е да нося нещо на изпита ми?