ВидОнлайн курс
Записани курсисти48
Влез в Профила
изпит социален асистент
Section 1Какво трябва да знаем за провеждането на Държавния изпит
Лекция 1Дати за Държавен изпит
Лекция 2Кога мога да се явя на Държавния изпит
Лекция 3Къде се провеждат държавните изпити?
Лекция 4Какво представлява изпита по теория?
Лекция 5Какво представлява изпита по практика?
Лекция 6Какво става ако не положа успешно изпита си?
Лекция 7Нужно ли е да нося нещо на изпита ми?
Section 2Въпроси за разработване
Лекция 8Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 9Тест 2 Икономика
Лекция 10Тест 3 Предприемачество
Лекция 11Тест 4 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 12Тест 5 Организация на труда
Лекция 13Тест 6 Бизнес комуникация
Лекция 14Тест 7 Чужд език по професията – английски език
Лекция 15Тест 8 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 16Тест 9 Трудово-правно законодателство
Лекция 17Тест 10 Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
Лекция 18Тест 11 Декоративна козметика
Лекция 19Тест 12 Физиотерапевтични процедури и козметика
Лекция 20Тест 13 Общи грижи за кожата и тялото.
Лекция 21Тест 14 Епилации
Лекция 22Тест 15 Апарати в козметиката
Лекция 23Тест 16 Топлинни процедури
Лекция 24Тест 17 Масажи
Лекция 25Тест 18 Органични заболявания
Лекция 26Тест 19 Работа с клиенти

Leave a Reply