ВидОнлайн курс
Записани курсисти129
Влез в Профила
изпит социален асистент
Section 1Какво трябва да знаем за провеждането на Държавния изпит след 15.08.2023 15.08.2023
Лекция 1Дати за Държавен изпит
Лекция 2Кога мога да се явя на Държавния изпит
Лекция 3Къде се провеждат държавните изпити?
Лекция 4Какво представлява изпита по теория?
Лекция 5Какво представлява изпита по практика?
Лекция 6Какво става ако не положа успешно изпита си?
Лекция 7Нужно ли е да нося нещо на изпита ми?
Section 2Насоки за решаване на тестове по Козметика преди 15.08.2023
Лекция 8Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 9Тест 2 Икономика
Лекция 10Тест 3 Предприемачество
Лекция 11Тест 4 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 12Тест 5 Организация на труда
Лекция 13Тест 6 Бизнес комуникация
Лекция 14Тест 7 Чужд език по професията – английски език
Лекция 15Тест 8 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 16Тест 9 Трудово-правно законодателство
Лекция 17Тест 10 Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
Лекция 18Тест 11 - Работа с оборудване с козметично приложение
Лекция 19Тест 12 - Козметична услуга
Лекция 20Тест 13 - Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
Лекция 21Тест 14 - Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
Лекция 22Тест 15 Работа с клиенти
Section 3Насоки за решаване на тестове по Козметика след 15.08.2023
Лекция 23 Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 24Тест 2 Икономика
Лекция 25Тест 3 Предприемачество
Лекция 26Тест 4 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 27Практическо упражнение 5 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 28Тест 6 Организация на труда
Лекция 29Практическо упражнение 7 Организация на труда
Лекция 30Тест 8 Комуникация и чужд език
Лекция 31Практическо упражнние 9 Комуникация и чужд език
Лекция 32Тест 10 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 33Практическо упражнение 11 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 34Тест 12 Трудово-правно законодателство
Лекция 35Практическо упражнение 13 Трудово-правно законодателство
Лекция 36Тест 14 Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
Лекция 37Тест 15 Работа с оборудване с козметично приложение
Лекция 38Тест 16 Козметична услуга
Лекция 39Тест 17 Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
Лекция 40Тест 18 Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
Лекция 41Тест 19 Работа с клиенти

Leave a Reply