ВидОнлайн курс
Записани курсисти39
Влез в Профила
изпит социален асистент
Section 1Въпроси за разработване
Лекция 1Указания за решаване на тестовете
Лекция 2Тест 1 Здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 3Тест 2 Икономика
Лекция 4Тест 3 Предприемачество
Лекция 5Тест 4 Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Лекция 6Тест 5 Организация на труда
Лекция 7Тест 6 Бизнес комуникация
Лекция 8Тест 7 Чужд език по професията – английски език
Лекция 9Тест 8 Професионална етика и професионално развитие
Лекция 10Тест 9 Трудово-правно законодателство
Лекция 11Тест 10 Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
Лекция 12Тест 11 Декоративна козметика
Лекция 13Тест 12 Физиотерапевтични процедури и козметика
Лекция 14Тест 13 Общи грижи за кожата и тялото.
Лекция 15Тест 14 Епилации
Лекция 16Тест 15 Апарати в козметиката
Лекция 17Тест 16 Топлинни процедури
Лекция 18Тест 17 Масажи
Лекция 19Тест 18 Органични заболявания
Лекция 20Тест 19 Работа с клиенти

Leave a Reply