ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
курс социален асистент
Section 1Организация на работния процес.
Лекция 1Статут на социалния асистент
Лекция 2Структура и организацията на работната среда
Лекция 3Методи за нормиране на работния процес
Лекция 4Принципи при предоставянето на социални услуги
Лекция 5Социални услуги в България
Лекция 6Услуги, предоставяни от социалния асистент
Лекция 7ГРУПОВА ДИНАМИКА. РАБОТА В ЕКИП
Section 2Поемане на отговорност за качеството на работата си
Лекция 8Видове дейности в работния процес
Лекция 9Изисквания за изпълнение на видовете дейности
Лекция 10Начини за организация на дейностите в работния процес
Лекция 11Подходи при предоставянето на социални услуги
Section 3Професионална компетентност
Лекция 12личностови характертистики на социалния асистент
Лекция 13Характеристики на личността
Лекция 14Специфични умения на социалния асистент
Лекция 15Мониторинг на дейността на социалния асистент