ВидОнлайн курс
Влез в Профила
Section 1Описание на професията
Section 2ЗБУТ
Section 3Инфромационни технологии
Section 4Икономика
Section 5Трудово-правно законодателство
Section 6Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност
Section 7Предприемачество
Section 8Чужд език по професията
Section 9Анатомия и физиология на човека
Section 10Материалознание
Section 11Козметични средства
Section 12Хигиена и безопасност ори работа
Section 13Физиология на кожата
Section 14Декоративна козметика
Section 15Физиотерапевтични процедури и козметика
Section 16Общи грижи за кожата и тялото
Section 17Епилации
Section 18Апарати в козметиката
Section 19Топлинни процедури
Section 20Масажи
Section 21Органични заболявания
Финален изпит