ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила

1. Интегрирана социална и здравна подкрепа на потребителя
1.1. Подкрепа на потребителя в контактите му с институции и служби
1.1.1. Институции на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
1.1.2. Видове документи и спецификите на изготвянето им (декларация, заявление, жалба и др.)
1.1.3. Начини за плащане (в брой, банкови карти и др.) и отчетност
1.2. Съдействие за поддържане и разширяване на социалните контакти и интересите на потребителя
1.2.1. Техники и прийоми за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, вкл. придружаване или помощ при придвижване
1.2.2. Актуални ежедневни теми и добра обща култура
1.2.3. Възрастови особености на потребителя
1.3. Оказване на подкрепа и съдействие на потребителя в ежедневните му дейности
1.3.1. Основни правила за съхранение и обработка на различните хранителни продукти
1.3.2. Основни правила за работа с домакински електроуреди и техника
1.3.3. Рискове за здравето на потребителя в дома му (неравности по пода, счупени стъпала и др.)
1.3.4. Основни правила за осигуряване на хигиената в дома на потребителя
1.4. Подпомагане на удовлетворяването на потребностите на различните групи потребители
1.4.1 Специфика на социално-значимите болести за България
1.4.2. Специфични потребности на различни възрастови групи потребители с увреждания и с хронични заболявания
1.4.3. Вербални и невербални сигнали за интерпретиране поведението на потребителя
1.5. Структура и организация на домашната среда и социално-здравната дейност
1.5.1. Организация на работата при извършване на интегрирани здравни и социални услуги
1.5.2. Специфика на работата при извършване на интегрирани здравни и социални услуги в дома на потребителя

Section 1Подкрепа на потребителя в контактите му с институции и служби
Лекция 1Институции на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
Лекция 2Видове документи и спецификите на изготвянето им (декларация, заявление, жалба и др.)
Лекция 3Начини за плащане (в брой, банкови карти и др.) и отчетност
Section 2 Съдействие за поддържане и разширяване на социалните контакти и интересите на потребителя
Лекция 4Техники и прийоми за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, вкл. придружаване или помощ при придвижване
Лекция 5Актуални ежедневни теми и добра обща култура
Лекция 6Възрастови особености на потребителя
Section 3Оказване на подкрепа и съдействие на потребителя в ежедневните му дейности
Лекция 7Техники и прийоми за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, вкл. придружаване или помощ при придвижване
Лекция 8Рискове за здравето на потребителя в дома му (неравности по пода, счупени стъпала и др.)
Лекция 9 Основни правила за осигуряване на хигиената в дома на потребителя
Section 4Подпомагане на удовлетворяването на потребностите на различните групи потребители
Лекция 10Специфика на социално-значимите болести за България
Лекция 11Специфични потребности на различни възрастови групи потребители с увреждания и с хронични заболявания
Лекция 12Вербални и невербални сигнали за интерпретиране поведението на потребителя
Section 5Структура и организация на домашната среда и социално-здравната дейност