ВидОнлайн курс
Записани курсисти11
Влез в Профила
Section 1Подкрепа на потребителя в контактите му с институции и служби
Лекция 1Институции на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
Лекция 2Видове документи и спецификите на изготвянето им (декларация, заявление, жалба и др.)
Лекция 3Начини за плащане (в брой, банкови карти и др.) и отчетност
Section 2 Съдействие за поддържане и разширяване на социалните контакти и интересите на потребителя
Лекция 4Техники и прийоми за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, вкл. придружаване или помощ при придвижване
Лекция 5Актуални ежедневни теми и добра обща култура
Лекция 6Възрастови особености на потребителя
Section 3Оказване на подкрепа и съдействие на потребителя в ежедневните му дейности
Лекция 7Техники и прийоми за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, вкл. придружаване или помощ при придвижване
Лекция 8Рискове за здравето на потребителя в дома му (неравности по пода, счупени стъпала и др.)
Лекция 9 Основни правила за осигуряване на хигиената в дома на потребителя
Section 4Подпомагане на удовлетворяването на потребностите на различните групи потребители
Лекция 10Специфика на социално-значимите болести за България
Лекция 11Специфични потребности на различни възрастови групи потребители с увреждания и с хронични заболявания
Лекция 12Вербални и невербални сигнали за интерпретиране поведението на потребителя
Section 5Структура и организация на домашната среда и социално-здравната дейност