ВидОнлайн курс
Записани курсисти741
(1 рейтинг)
Влез в Профила
икономика
Section 1БИЗНЕС
Лекция 1Дефиниране на понятието бизнес
Лекция 2Значение на бизнеса
Лекция 3Класификация на бизнеса
Лекция 4Организиране на бизнеса. Определение за претприятие
Лекция 5Предприятието и обкръжението Определение за обкръжение
Лекция 6Идентифициране на силните и слаби страни на бизнеса
Лекция 7Фактори на производство. Трудът като елемент (фактор) на производството
Лекция 8Източници и начини на финансиране на дейността
Лекция 9Средства. Понятие за средства
Лекция 10Разходи
Лекция 11Резултати от работенето
Лекция 12Калкулация
Section 2БИЗНЕС И ПАЗАР
Лекция 13Определение и същност на маркетинга
Лекция 14Компоненти на маркетинга и същност на маркетинговия микс Основни компоненти на маркетинга
Лекция 15Търсене и предлагане
Лекция 16Конкуренция
Лекция 17Бизнес морал
Section 3УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС