ВидОнлайн курс
Записани курсисти1886
(1 рейтинг)
Влез в Профила

• Изброява интернет търсачки
• Обяснява употребата на филтри за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Знае начините за съхранение на цифрова информация
• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория в друга
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
• Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио и видео разговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Обяснява начините за онлайн пазаруване
• Познава онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
• Използва електронна поща
• Използва основни функции на софтуер за аудио и видове разговори
• Споделя файлове онлайн
• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
• Обменя знания и опит в онлайн общности
• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
• Изброява софтуер за създаване и редакция на цифрово съдържание в различни формати (текст, таблици, изображения)
• Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения)
• Редактира цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва основни функции на форматиране
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
• Познава основните рискове за сигурността при работа онлайн
• Идентифицира подвеждащи и/ или злонамерени съобщения и интернет страници
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Способен е да идентифицира злонамерена намеса в електронната среда, в която работи

Section 1Комуникация с ИКТ
Лекция 1Въведение в информационните технологии
Лекция 2Доставчици на услугата електронна поща
Лекция 3Софтуер за аудио и видео разговори
Лекция 4Доставчици на услуги за споделяне на файлове
Лекция 5Начини за онлайн пазаруване
Лекция 6Онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
Section 2Създаване на цифрово съдържание с ИКТ
Section 3Сигурност при работа с ИКТ