ВидОнлайн курс
Записани курсисти197
Влез в Профила

Състояние на проблема

Социалната организация на обществото търпи промени през последните години – все повече се разраства делът на обслужващата сфера за сметка на заетите в производството. Значителна част от обслужващата сфера се заема от т.н. “индустрия за красота”. В салоните за красота работят фризьори, козметици, масажисти, маникюристи, педикюристи и др.

Най-многобройна е професията на фризьорите, като тяхната роля се увеличава още повече с нарастващия ръст на услугите и туризма. Счита се, че над един милион души са заети в около 400 000 фризьорски салони в цяла Европа (28). Известно е, че тази професия е силно феминизирана – 87% от фризьорите са жени, като техният дял в пазара на труда продължава да нараства. Във фризьорския бранш работят предимно млади хора – 83% от работещите са под 26-годишна възраст. Необходимо е да се обърне особено внимание ва аспектите на здравето и безопасността при работа, които засягат най-вече жените- фризьорки в млада възраст.

 

Section 1Въведение
Лекция 1Състояние на проблема
Лекция 2Професия и здраве
Section 2Опасности за здравето и безопасността на работното място
Лекция 3Опасности от пренапрежение на муску- лно-скелетната система при работа
Лекция 4 Примери за неудобни работни пози при /18 различни операции
Лекция 5Повтарящи се (репетитивни) еднообразни работни движения
Лекция 6Химични опасности
Лекция 7Биологични опасности
Лекция 8Стрес при работа
Лекция 9Органичен прах и аерозоли
Лекция 10Механични опасности
Лекция 11Подхлъзване, спъване, падане
Лекция 12Електроопасност и пожароопасност
Лекция 13Лични предпазни средства
Лекция 14Други опасности
Section 3Насоки за оценка на риска при работа
Лекция 15Идентфициране на опасностите
Лекция 16Оценка на риска
Section 4Насоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (управление на риска на работното място)
Лекция 17Ергономично подреждане и оборудване на работното място
Лекция 18Риск от кожни проблеми при работа с химикали, вода и др.
Лекция 19Организация на работата и психосо- циални фактори
Лекция 20Обучение и информация на работещите
Лекция 21Медицински мерки
Лекция 22Социалният диалог – необходимо условие за осигуряване на здраве и безопасност при работа
Section 5Заключение