ВидОнлайн курс
Записани курсисти51
Влез в Профила
Section 1Въведение
Лекция 1Състояние на проблема
Лекция 2Професия и здраве
Section 2Опасности за здравето и безопасността на работното място
Лекция 3Опасности от пренапрежение на муску- лно-скелетната система при работа
Лекция 4 Примери за неудобни работни пози при /18 различни операции
Лекция 5Повтарящи се (репетитивни) еднообразни работни движения
Лекция 6Химични опасности
Лекция 7Биологични опасности
Лекция 8Стрес при работа
Лекция 9Органичен прах и аерозоли
Лекция 10Механични опасности
Лекция 11Подхлъзване, спъване, падане
Лекция 12Електроопасност и пожароопасност
Лекция 13Лични предпазни средства
Лекция 14Други опасности
Section 3Насоки за оценка на риска при работа
Лекция 15Идентфициране на опасностите
Лекция 16Оценка на риска
Section 4Насоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (управление на риска на работното място)
Лекция 17Ергономично подреждане и оборудване на работното място
Лекция 18Риск от кожни проблеми при работа с химикали, вода и др.
Лекция 19Организация на работата и психосо- циални фактори
Лекция 20Обучение и информация на работещите
Лекция 21Медицински мерки
Лекция 22Социалният диалог – необходимо условие за осигуряване на здраве и безопасност при работа
Section 5Заключение