ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила
курс социален асистент
Section 1Разпознаване на основните симптоми при различни видове заболявания
Лекция 1Действия на социалния асистент, отчитащи физиологичното и психичното състояние на потребители в старческа възраст
Лекция 2Най-често срещани остри и хронични заболявания, ортопедични, травматологични, неврологични и онкологични състояния и техните симптоми
Лекция 3Най-често срещани онкологични състояния и техните симптоми
Лекция 4Действия на социалния асистент, подпомагащи емоционалното състояние на потребители в старческа възраст
Лекция 5Специфика на грижите за потребители в депресия
Лекция 6Особености на грижите за терминално болни потребители
Лекция 7Специфика на грижата за потребители с болест на Паркинсон
Лекция 8Специфика на грижите за потребители, прекарали инфаркт
Лекция 9Специфика на грижите за потребители, прекарали инсулт
Лекция 10Специфика на грижите за потребители със сензорни нарушения
Лекция 11Специфика на грижите за потребители с двигателни нарушения
Лекция 12Специфика на грижите за потребители с диабет
Лекция 13Специфика на грижите за потребители с шизофрения
Лекция 14Специфика на грижите за лежащо болни потребители
Section 2Предоставяне на базови здравни грижи в дома на потребители с различни специфични заболявания
Лекция 15Хигиенни изисквания за грижа в дома на потребителя
Лекция 16Спазване на предписания във връзка с лечебно-възстановителния режим на потребителя в домашни условия
Section 3Основните правила на асептиката и антисептиката
Лекция 17Средства за дезинфекция; видовете дезинфекционни разтвори – тяхното съхранение и приложение
Лекция 18Видове превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.
Section 4Дезинфекция в дома на потребителя
Лекция 19Методи и средства за дезинфекция - на повърхност, на кухненски офиси, съдове, прибори, бельо, които се използват при обслужване на потребителя (термометри, подлоги, уринатори)
Лекция 20Извършва основна дезинфекция на легло според спецификата на заболяването
Section 5Дезинсекция и дератизация
Лекция 21Рискове за здравето и сигурността на потребителя при наличие на вредни насекоми, паразити, гризачи и др.
Лекция 22Методи и средства за дезинсекция и дератизация
Section 6Превенция на разпространението на инфекции
Лекция 23Причини за възникване на инфекции и начините, по които се предават
Лекция 24Особености на режима за събиране, съхраняване, обезвреждане и транспортиране на общите и биологичните отпадъци.
Section 7ОЦЕНКА НА РИСКА. ПЪРВА ПОМОЩ И СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ. ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА В ДОМА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Лекция 25Оценка на риска
Лекция 26Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя
Лекция 27Работа в кризисна ситуация
Лекция 28Професионални умения на социалния асистент в кризисна ситуация