Политика за сигурност

Имейл комуникация

С цел гарантиране на сигурността на кореспонденцията с нас, можете да ни изпратите съобщения криптирани с PGP.

[email protected]PGP ключ.
SHA1 – f259cd0ba1af6341603f2a1f62a92552c8517952
MD5 – 700c0a6b3e7de9dc8a65f3f6ce275bb4

[email protected]PGP ключ.
SHA1 – 7c5a3abe6d6e0d95a1c0e2cdd1faab4827f6e196
MD5 – 201ce8fc476e7c62e84f840e3d5ebeb2