Политика за ползване

Осъществявайки достъп до уеб страниците на Дълголетие, Вие трябва да се запознаете и приемете условията, политиките и процедурите изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.

Под марката “Дълголетие”, дейност се осъществява от:

  • ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“, ЕИК: 814250566, адрес бул. „България“ № 2, гр. Велико Търново.
  • „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204928742, адрес ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, гр. Варна.

В настоящата политика за ползване, под „Дълголетие“ да се разбира, посочените по-горе юридически лица, осъществяващи дейност под търговската марка „Дълголетие“.

Името на компанията, търговска марка и съдържанието на уеб страниците на Дълголетие е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Дълголетие освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците Дълголетие на своя компютър и мобилно устройство, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Дълголетие за това.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Дълголетие не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.

Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, включваща, но не ограничена до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници.

Дълголетие си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

С цел да улесни достъпа Ви Дълголетие може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Дълголетие няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на Дълголетие, не предполага, че Дълголетие одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

Изпращайки съдържание до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата Дълголетие например, Вие приемате следните условия:

  • съдържанието не трябва да включва нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите съдържанието;
  • Вие притежавате съдържанието или имате неограничени права да ни гo предоставите – Дълголетие може да го публикува безплатно и/или да го използва или да използва идеите, описани в него, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
  • Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка със съдържание, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка със съдържание, който сте предоставили.

Дълголетие може по всяко време по свое усмотрение да премахне всяко съдържание, изпратено от потребители.

Дълголетие има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на Дълголетие, изрично се съгласява Дълголетие да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на Дълголетие.

В случай на регистрацията Ви чрез уеб страниците Дълголетие за получаване на оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга, предлагани от Дълголетие, Вие се съгласявате и приемате, че с даването си на съгласие за получаване на такива, подаване на съответната регистрационна форма и натискане на бутон „Изпрати“ правите електронно изявление, имащо силата на електронен документ, подписан с обикновен електронен подпис. Регистрацията, направена от Вас, за получаване на оферти и новини не е обвързана с покупка на продукт или услуга на Дълголетие.