Курс Социален асистент – болногледач

Обща професионална подоготовка по Професия "Социален асистент", специалност "Подпомагане на възрастни"

Отраслова професионална подоготовка по Професия "Социален асистент", специалност "Подпомагане на възрастни"

Специфична професионална подоготовка по Професия "Социален асистент", специалност "Подпомагане на възрастни"

Избираема професионална подготовка по Професия "Социален асистент", специалност "Подпомагане на възрастни"

Финални тестове