Курс по Маникюр, педикюр, ноктопластика

Професия "Маникюрист-Педикюрист", специалност "Маникюр, педикюр, ноктопластика"

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота

Отраслова професионална подготовка

Обща професионална подготовка

Финални тестове

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА "МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА", СПЕЦИАЛНОСТ "МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ", ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на
условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на
професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)

Mаникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация по специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ извършва следните основни трудови дейности:

 • предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
 • диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга;
 • консултира клиентите при избора на услуга;
 • предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране;
 • лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;
 • познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора „Услуги за личността“;
 • дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.

Всички трудови дейности той извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение.
Mаникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация умее да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; умее да създава различни модели на декорация, проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на маникюра и педикюра.
Приятният външен вид и високата обща култура са от голямо значение за качеството на обслужване на клиентите. Предвид спецификата на професията, особено при работа в туристически центрове и круизни кораби, маникюрист-педикюристът трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.
Маникюрист-педикюристът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда. Маникюрист-педикюристът трябва стриктно да спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване на здравето на клиента. Той полага необходимите грижи за инструментите и за оборудването в салоните за предоставяне на услугите. Спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.
Маникюрист-педикюристът упражнява дейността си в салони за красота на обособени маникюрни и педикюрни работни места, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите. Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време на маникюрист-педикюриста е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
В своята професионална дейност той използва следните предмети и средства на труда: козметични продукти; инструменти и оборудване за маникюр и педикюр; работно облекло, лични предпазни средства. 

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“, като част от обучението по общата професионална подготовка и отрасловата професионална подготовка се зачита.
За целите на продължаващото професионално обучение усвоените единици резултати от ученето по отрасловата и специфичната професионална подготовка, които важат и за двете специалности от професия „Маникюрист-педикюрист“ се зачитат. На тази основа се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка за професии от трета степен на професионална квалификация, както и за усвояване на единиците резултати от ученето по специфичната професионална подготовка, които важат само за специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“.
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността „Инструкторска дейност по маникюр и педикюр“ от професия „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)

Маникюрист-педикюристът намира професионална реализация в салони за красота, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите.
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ може да постъпва на работа на следните длъжности от НКПД, 2011:

 • 5142-2003 Маникюрист;
 • 5142-2004 Педикюрист,
  както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
курс технология на бюти бизеса и маркетинг

курс технология на бюти бизеса и маркетинг

Предлагаме ви изцяло онлайн курс Технология на бюти бизнес и маркетинг

Ако искате да развиете своя бизнес след като изкарате курс по Маникюр, педикюр и ноктопластика и да развиете управленска кариера специално в индустрията за красота, тогава обучението по програмата ще ви помогне да постигнете целта си по най-краткия начин.

Изцяло онлайн много подробно разработени видеа –  нагледно с примери и разбираемо обяснени казуси. Гледате ги от всяко място – телефон, таблет, десктоп и по колкото пъти желаете.

 • ✔️ 24 часов достъп
 • ✔️ 12 теми
 • ✔️ 12 видеа
 • ✔️ Практически казуси
 • ✔️ Допълнителни материали
 • ✔️ Примери от реалната практика

Съдържанието е изцяло продиктувано от нужидте на реалният бизнес с нагледни примери за реални резултати след като ги приложите. Ако искате да развиете своя бизнес и управленска кариера специално в индустрията за красота, тогава обучението по програмата ще ви помогне да постигнете целта си по най-краткия начин.

Изключително АТРАКТИВНА ЦЕНА от 78 лв.

Плащането става по банков път.

 • КАКВО ЩЕ МОЖЕ ДИРЕКТНО ДА ПРИЛОЖИТЕ ОТ ТОВА ОБУЧЕНИЕ? 🎓
 • Ще можете сами да преминете процеса от идея до реализация на работещ бизнес проект
 • Ще определите ясно кои са потенциалните ви клиенти и къде да ги търсите
 • Ще можете да приложите практически съвети как да имате полза от конкуренцията
 • Ще може да определите правилно цените на вашите услуги
 • Ще може съвсем ясно да позиционирате своята марка с цел таргетиране на точните клиенти
 • Ще сте наясно колко струва да управлявате бизнеса си и как да бъдете на печалба
 • Ще сте наясно как правилно да планирате времето си
 • Ще можете да управлявате парите си и правите финансови прогнози
 • Ще можете да планирате сами своя маркетингова кампания

При възникнали въпроси и на вайбър на този номер: 0894 822 441, 0899 982 561

За повече информация: https://www.dalgoletiebg.com/технология-на-бюти-бизнеса-маркетинг/