Модул „Оформяне на вежди“

Професия "Козметик", специалност "Козметика", модул "Оформяне на вежди"

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота