Модул „Надграждащ курс масаж“ – преподавател Евгения Янкова

Професия "Козметик", специалност "Козметика", модул "Надграждащ курс масаж"

преподавател Евгения Янкова

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота