Модул „Базов курс масаж“ – преподавател Евгения Радева