Category

Отраслова професионална подговотвка

Въведение в Козметологията

Comments0
След като завършите тази глава, вие ще можете да: Определяте произхода на различните прически и видовете бръснене; Познавате най-известните имена на модерната...
Read More