Център за професионално обучение - Дълголетие

Онлайн | Дистанционни | Комбинирани курсове и обучения

Дълголетие е учебен център, предлагащ дистанционната форма за обучение по специалностите „Козметика“, „Фризьорство“, “Маникюр, педикюр и ноктопластика“ и „Социален асистент“.

С дистанционното обучение реализираме съвременни форми за провеждане на професионално обучение, което осигурява добра симбиоза между високи стандарти и добри резултати, както и  максимално удобство на обучаваните.

Предоставяме качествено и достъпно за всички възрасти хора обучение, което осигурява успешен старт в кариерата и подпомага развитието на цялата индустрия.

Oрганизация и условия на обученията

Всеки един курс се състои от две части ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА.

Обучението се базира изцяло върху съвременно учебно съдържание – темите се актуализират непрекъснато, представяйки най-новите тенденции в бранша. Високи изисквания за обучители – всички преподаватели към Учебния център са работещи в практиката професионалисти със стаж;

Разработената методика за дистанционна форма на обучение позволява самостоятелна работа в част ТЕОРИЯ за всеки обучаван, възможност за самоподготовка по всяко време, като обучаваният сам определя кога и колко време за обучение да отдели. Необходими са само компютър и достъп до интернет.

 Всички учебните материали (учебни теми, лекции и теоретичен материал) са на електронен носител и се предават в УЕБ платформата на сайта на центъра, за която курсистите получават парола за достъп след записване в курса.

Организация на съдъжанието и темите във всеки курс

Всеки един от курсовете в този сайт е организиран в 4 раздела:

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка

85%

Професионална реализация на нашите курсисти

Ценим свободното времето на нашите курсисти и им даваме възможност да се обучават в удобно за тях време!

  • НАПОО
  • НАПОО
  • Обучителен център Дълголетие